George – Asos-Kefalonia

26/10/2023
George - Asos-Kefalonia

Η βάπτιση του μικρού Γιώργου στην Άσσο της Κεφαλονιάς


The Baptism of Little George in Assos, Kefalonia

Tartan World Previous post Tartan World
Total: